U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen, maar wij verwachten ook een paar zaken van u:

  • Het is in uw eigen belang om de juiste gegevens te verstrekken. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft aangegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of geheel te vergoeden.
  • Als u elders verzekeringen heeft lopen, is het voor ons belangrijk om dat te weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.
  • Als er zich wijzigingen voordoen in uw persoonlijke situatie of met betrekking tot verzekerde zaken, dient u dit aan ons door te geven. Deze informatie is nodig om te voorkomen dat een belangrijk risico onverzekerd blijft.
  • Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar. In het geval u zelf contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij ge├»nformeerd over eventuele rechtstreekse communicatie tussen u en de verzekeraar.
  • Wij verzoeken u de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op juistheid, en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.