Wijzigingen in uw persoonlijke situatie

Onder wijziging van uw persoonlijke situatie vallen ondermeer de volgende onderwerpen:
geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beƫindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen.